Samotna podróż rowerowa przez Kamczatkę

Wyprawa nominowana do Kolosa w kategorii „Podróż roku”.